Związek Syndykalistów Polski - sekcja Wrocław

Tag Archives

2 wpisów

Komu potrzebny jest prekariat? Debata na Uniwersytecie Wrocławskim

7 czerwca 2013 na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się otwarta debata pt. Komu potrzebny jest prekariat organizowana przez Koło Inicjatyw Społecznych Studentów przy współudziale Związku Syndykalistów Polski sekcja Wrocław. Debatę otworzył Mateusz Karolak prezentacją na temat znaczenia i intelektualnej historii samego terminu „prekariat”. Mateusz wyróżnił i scharakteryzował różne poziomy znaczeniowe terminu „prekariat” – formalno-prawny, egzystencjalny, […]

Debata o prekariacie

07.06.2013 Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych sala numer 2 ul. Koszarowa 3 godz.11:00 Debata studencka ma na celu wprowadzenie do prowadzonych w Polsce i na świecie badań i analiz dotyczących prekaryzacji pracy. Przyczynkiem do spotkania ma być dyskusja nad materiałem empirycznym zgromadzonym w czasie warsztatów terenowych pt. „Oblicza młodego prekariatu. Doświadczenia i strategie radzenia sobie z […]