Relacja z ruchu anarchistycznego w Hiszpanii i zjazdu IWA – MSP.