Związek Syndykalistów Polski - sekcja Wrocław

Stare dziady z brodami #4 Michaił Bakunin

Rewolucjonista, anarchista, uznawany za jednego z „ojców anarchizmu”.
Jego konflik z Karolem Marksem w I Międzynarodówce wyraźnie zarysował różnice pomiędzy komunizmem autorytarnym, a anarchizmem.

Czego dowiedzieć możemy się o tym, który swego czasu przebywał w naszym mieście? Dlaczego to tak ważna postać w ruchu anarchosyndykalistycznym? Czy Marks miałby szansę, gdyby przyjął wyzwanie do walki rzucone przez Bakunina?
Szykujcie pytania!

Zapraszamy na czwarte z cyklu naszych spotkań (za nami Lew Tołstoj, Piotr Kropotkin, Emma Goldman). W planach kolejne.