Związek Syndykalistów Polski - sekcja Wrocław

Spotkanie ZSP Wrocław z zarządem OTTO

W poniedziałek, 21 grudnia, przedstawiciele wrocławskiej sekcji ZSP spotkali się z przedstawicielami zarządu spółki OTTO Workforce. Spotkanie związane było z nieustannie napływającymi do naszego związku skargami pracowników tej agencji na warunki pracy i łamanie ich praw. Wśród zgłaszanych przez nich problemów najczęściej wymieniane są następujące:

– dużo mniejsza ilość godzin roboczych niż zapowiadana, czego efektem są dużo niższe wynagrodzenia niż obiecywane.

– złe warunki mieszkaniowe – niezgodne z holenderskim prawem, mieszkania są zatłoczone, zbyt ciasne, słabo ogrzewane, w dodatku osoby zarządzające nakładają niesprawiedliwe kary za rzekome naruszenia regulaminu

– długie dojazdy do pracy – pracownicy tracą wiele godzin na dojazd z lokali mieszkalnych do miejsc pracy, w dodatku transport odbywa się często w złych warunkach, z długimi przesiadkami

Ponadto poruszona została sprawa byłego pracownika OTTO, który przez cały okres swojej pracy tam otrzymywał zaniżoną stawkę godzinową (o ponad 2,5 euro).

Przedstawiciele OTTO odnieśli się do wyżej wymienionych problemów i zobowiązali do wyjaśnienia ostatniej ze spraw, wprowadzenia rozwiązań przeciwdziałających występowaniu ww. sytuacji oraz współpracy w celu wyjaśnienia spraw pracowników, którzy się do nas zgłosili. Będziemy na bieżąco monitorować wywiązywanie się firmy OTTO z postanowień dzisiejszego spotkania oraz odpowiednio reagować na postawę agencji w tej kwestii.