Związek Syndykalistów Polski - sekcja Wrocław

Pikieta w Zacharzycach pod siedzibą LOVO sp. z o.o.


Wczoraj, 2 grudnia o godzinie 14:00 pikietowałyśmy pod siedzibą firmy LOVO sp. z o.o. ul. Robotnicza 1, 52-116 Zacharzyce. Pikieta była wyrazem naszego sprzeciwu wobec postępowania właściciela spółki, który nie wypłacił swojemu byłemu pracownikowi części należnego mu wynagrodzenia, w wysokości ponad 7000zł. Będziemy walczyć do skutku, póki na konto poszkodowanego nie trafią należne mu pieniądze. Za pracę należy się płaca! 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników
Związek Syndykalistów Polski – Wrocław