Związek Syndykalistów Polski

sekcja Wrocław

Spotkanie we wrocławskim Centrum Reanimacji Kultury Alternatywnej w sprawie „Falanstera”

2 grudnia 2009 roku miało miejsce spotkanie we wrocławskim Centrum Reanimacji Kultury w sprawie naruszenia praw pracowniczych w księgarni i kawiarni „Falanster” w czerwcu i lipcu 2009 roku. W spotkaniu wzięło udział około 40 osób, w tym Zarząd Fundacji Caracol (właściciela „Falansteru”), obecni pracownicy „Falansteru”, pracownica „Falansteru”, która utraciła w nim pracę, reprezentujący ją przedstawiciele Związku Syndykalistów Polski, do którego pokrzywdzona również należy, oraz członkowie wrocławskich środowisk alternatywnych.

Spotkanie rozpoczęło się od kompromisu w sprawie porządku obrad. Ustalono, że pierwsza część spotkania, której efektem będzie wydanie oświadczenia Fundacji Caracol w sprawie naruszenia praw pracowniczych, będzie miała charakter dyskusji między reprezentantami Fundacji Carcaol, obecnymi pracownikami Falansteru, osobą poszkodowaną i reprezentantami ZSP. Zgodzono się również, że druga część spotkania, dotycząca postulatu opracowania kodeksu postępowania wobec pracowników i wniosków z zaistniałej sytuacji dla środowisk alternatywnych we Wrocławiu, będzie miała charakter otwarty.

Pierwsza część spotkania rozpoczęła się od przedstawienia perspektywy Karoliny i ZSP, a także perspektywy Fundacji Caracol i obecnie zatrudnionych w księgarni pracowników, na konflikt wokół praw pracowniczych w „Falansterze”. W wyniku dyskusji uzgodniono wspólne oświadczenie w tej sprawie, zaakceptowane przez obie strony konfliktu. Oświadczenie opublikowane zostało na stronie Centrum Informacji Anarchistycznej. Strony zgodziły się, co do tego, że naruszenie praw pracowniczych w „Falansterze” miało miejsce, nad czym zarząd Fundacji Carcol ubolewa, wskazując zarazem na brak możliwości formalnego zatrudnienia pracowników w pierwszym okresie istnienia księgarni. Przedstawiciele Fundacji wskazali też, że sytuacja pracownicza w „Falansterze” w chwili obecnej uległa poprawie. Umowy o pracę zostały zaproponowane wszystkim pracownikom, ale jedynie 1 osoba skorzystała z tej propozycji, pozostałe wybrały pracę na umowy zlecenie. Umowy o pracę będą również proponowane kolejnym pracownikom „Falansteru”. Karolina otrzyma umowę zlecenie za okres pracy w księgarni. Strony zobowiązały się również do unikania dalszych oskarżeń pod swoim adresem drogą medialną (w tym na forum CIA).

Druga część spotkania poświęcona była wypracowaniu kodeksu postępowania wobec pracowników w księgarni „Falanster”. Ostatecznie udało się opracować trzy punkty: (1) gwarancję, że Fundacja oferować będzie nowo zatrudnianym pracownikom możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę; (2) zapewnienie, że pracownicy będą mieli wgląd w sytuację finansową księgarni „Falanster” w oparciu o zasady uzgodnione z nimi samymi; (3) deklarację woli kontynuacji eksperymentu, jakim jest „Falanster”, w przyszłości w oparciu o dalsze poszerzanie partycypacji pracowników. Zarząd Fundacji przedstawił zarazem swoje pomysły na ewolucyjne dochodzenie do formy spółdzielczej własności i współzarządzania księgarnią „Falanster”.

Ostatnia, najbardziej burzliwa, część spotkania dotyczyła zasad funkcjonowania eksperymentów społecznych w rodzaju „Falansteru” w rzeczywistości kapitalistycznej. Starły się ze sobą dwie koncepcje: załatwiania spraw pracowniczych (i innych spraw potencjalnie wywołujących konflikty) nieformalnie oraz formalizacji działań. Zauważono korzyści płynące z obu strategii działania. Zgodzono się, że konflikt wokół „Falansteru” urósł do rozmiarów, które groziły dezintegracją wrocławskich środowisk, ponieważ nie zadziałały na czas mechanizmy rozwiązywania problemu pracowniczych w kontaktach bezpośrednich. Padła propozycja organizacji spotkań w przestrzeni CRK, w razie pojawienia się sporów tego typu w przyszłości. Podkreślono zarazem, że w związku z rosnącą instytucjonalizacją środowiska wrocławskiego pewien stopień formalizacji reguł gry w przestrzeniach alternatywnych może okazać się przydatny. Potrzebny jest również mechanizm środowiskowej kontroli nad działaniami podejmowanymi w sferze ekonomicznej.
Spotkanie zakończyło się wspólnymi, nieformalnymi rozmowami obu stron i wszystkich zaangażowanych w spór osób w kuchni na CRK. Organizatorzy mediacji dziękują wszystkim za udział.

Relację przygotował AM

Przeczytaj także w temacie:

Spotkanie mieszkańcow i mieszkanek Nadodrza
Spotkanie założycielskie Kooperatywy Spożywców
Nie lubisz związków zawodowych?
Komu potrzebny jest prekariat? Debata na Uniwersytecie Wrocławskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer